I ndërtuar në një nga pjesët më atraktive, në zonë të qetë, larg pluhurit dhe zhurmës së tij, me pamjen e vet do të na përkujtojë komplekset me të gjitha avantazhet e jetës bashkëkohore.

Objekti “Korabi” është një nga projektet më bashkëkohore ndërtimore si dhe njëherit një ndër projektet e shumta të Kompanisë Bashkimi Projekt.


Besojmë se ky kompleks me arkitekturën, disajnin, funksionalitetin e tij, me rregullimin e ambientit, me detajet më të imëta të përgatitura me përpikërinë më të madhe dhe me çmime të arsyeshme që në start do t’i përmbushin kërkesat tuaja.